Skøll en Willem III roeien tijdens Amsterdam Gay Pride

Skøll en Willem III geven roeidemonstraties tijdens de Amsterdam Gay Pride in augustus. De roeivereniging en studentenroeivereniging organiseren het evenement samen met pride-organisator ProGay. Volgens de roeiverenigingen is het belangrijk roeiers bij het jaarlijkse evenement te betrekken. Aan het programma kunnen zowel beginnende als geoefende roeiers deelnemen.

De drie organisaties zijn blij met de samenwerking. “We willen graag dat sport weer een belangrijker onderdeel wordt van de Amsterdam Gay Pride”, zegt ProGay-voorzitter Frank van Dalen. “Dit is een mooie aanvulling op de marathon en het tennistoernooi.” Wouter Fransen van Skøll benadrukt het belang om ook studenten bij de Amsterdam Gay Pride te betrekken. Willem III-voorzitter Jan-Willem van der Wal liet weten dat zowel de geoefende roeier als de beginner welkom is.

De voormannen spraken dinsdagavond uitvoerig met elkaar. Van der Wal vroeg bij van Dalen ook aandacht voor problemen. Zo ondervindt Willem III problemen bij de organisatie van grote wedstrijden, zoals ‘Head of the River’ waaraan zo’n 4.000 roeiers deelnemen. Van der Wal: “Hiervoor moeten we vergunningen aanvragen bij drie gemeenten en drie stadsdelen. Daarnaast hebben we te maken met verschillende politiekorpsen en waterbeheerders zoals Dienst Binnenwaterbeheer en de provincie.”

De verschillende regels en werkwijzen leggen een enorme druk op de organisatie. Ook de verschillende legekosten zijn een probleem. De bureaucratie is volgens Van der Wal een risico voor de continuïteit voor dit soort wedstrijden. Van Dalen, nummer 8 op de lijst van de VVD, gaf aan groot voorstander te zijn van een centraal loket waar gebiedsoverstijgende vergunningen voor sporttoernooien kunnen worden aangevraagd. “Als we dat al niet kunnen regelen, dan hoeven we over Olympische Spelen niet eens na te denken”, liet Van Dalen weten.

Dat Willem III heeft overwogen te stoppen met de jeugdestafette ondermeer omdat de legekosten nauwelijks meer op te brengen zijn, is volgens Van Dalen verbijsterend. “We willen in deze stad jongeren aan het sporten helpen en dan mogen legekosten van de gemeente dit soort toernooien niet in de weg staan.”